Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Een verbod om water uit beken, sloten, kanalen, plassen of vennen te halen, wordt afgekondigd als de hoeveelheid water minder is dan 10% van het jaargemiddelde. Daarnaast moeten de weersvooruitzichten aangeven dat er de komende weken onvoldoende neerslag valt om te compenseren.

Op de kaart hieronder ziet u waar op dit moment een verbod geldt op het onttrekken van water uit oppervlaktewateren (uit beken, sloten, kanalen, plassen of vennen).

Grijs = permanent onttrekkingsverbod
Rood = tijdelijk onttrekkingsverbod

Laatste bericht: Uitbreiding onttrekkingsverbod per 2 juni 2017

 

Alternatief
Een overzichtskaart waarop te zien is waar een permanent of tijdelijk onttrekkingsverbod geldt. http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Ontrekkingsverbod