Waterschap De Dommel - Meer nieuws over wateroverlast en droogte

Meer nieuws over wateroverlast en droogte

Tijdelijk verbod gebruik grondwater voor het beregenen van grasland

Op de hoge zandgronden is het grondwaterpeil nog steeds te laag. Waterschap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod van grondwater voor grasland ingevoerd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens. Agrarische ondernemers en grondeigenaren...

Sterkselsch Kanaal peilschaal 383 HWmpnt bovenstrooms.jpg

Waterschap trekt onttrekkingsverboden in

Sinds woensdag 12 december mag er weer water uit beken en sloten worden gehaald. Waterschap De Dommel trekt het verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater. Vanwege de extreme droogte was dit verbod lange tijd van kracht. Uitzondering zijn de...

pomp

Extreme droogte leidt tot verlenging halfjaarverbod

Vanwege de extreme droogte is Waterschap De Dommel genoodzaakt het halfjaarverbod, dat standaard op 1 oktober zou aflopen, te verlengen tot er weer voldoende afvoer is. Er mag geen beregeningswater opgepompt worden uit beken en sloten in de stroomgebieden...

20180924 Neerslagtekort.PNG

Actuele toestand droogte

Het Water Kennis Centrum (WKC)-overzicht geeft actuele informatie over droogte en neerslag in het gebied van Waterschap De Dommel. Situatie: Aanhoudende droogte. De afgelopen 3 dagen is er 15-22 mm neerslag gevallen. De afvoeren zijn veelal toegenomen,...

spelende kinderen oppervlaktewater.jpg

Mijd contact met water in beken, sloten en plassen

Met de regenbuien in deafgelopen weken lijkt de droogte op het oog voorbij, maar dat is zeker niet het geval. De droogteproblemen houden aan. Er valt nog te weinig regen om het waterpeil in de meeste beken, sloten en plassen te laten stijgen. Ook de waterkwaliteit...

IMG-20180809-WA0003.jpg

Reddingsactie op zesde locatie om onherstelbare natuurschade te voorkomen

Vandaag – donderdag 9 augustus - wordt op een zesde locatie in het gebied van Waterschap De Dommel water in gelaten om de daar aanwezige bijzondere flora en fauna te behouden. De extreme droogte zorgt voor het droogvallen van veel beken en vennen. In...

Drooggevallen beek de Beerze bij Oirschot

Droogte in gebied van De Dommel

Het is droog. Ook in het gebied van Waterschap De Dommel. Door het warme weer en weinig regen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de droogteperiode. De regen die gevallen is, heeft nauwelijks...

Sproeier in weiland

Beregenen graslanden vanaf 1 augustus weer toegestaan

Ondanks de aanhoudende droogte is het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater vanaf 1 augustus overdag weer toegestaan. Waterschap De Dommel heeft overwogen af te wijken van deze bestaande afspraak en het beregenen ook na 1 augustus tussen...

Bijna droog gevallen beek de Keersop

Reddingsactie in 5 Brabantse beken om onherstelbare natuurschade te voorkomen

Waterschap De Dommel start zaterdag 28 juli met een reddingsactie in vier natuurrijke beken om de daar aanwezige – bijzondere – flora en fauna te behouden. De extreme droogte leidt tot het droogvallen van veel beken. Onherstelbare natuurschade dreigt...

Sproeiinstallatie in weiland

Opnieuw verbod voor overdag beregenen grasland en sportvelden met grondwater

De tijdelijke verruiming van de mogelijkheid tot het beregenen van grasland en sportvelden wordt 18 juli ingetrokken. De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hadden de tijdelijke verruiming van 8 tot en met 17 juli ingesteld vanwege...