Waterschap De Dommel - Wateroverlast en droogte

Nieuws over droogte

20180924 Neerslagtekort.PNG

Actuele toestand droogte

gepubliceerd op: 24-09-2018

 | 

Nieuws

Het Water Kennis Centrum (WKC)-overzicht geeft actuele informatie over droogte en neerslag in het gebied van Waterschap De Dommel. Situatie: Aanhoudende droogte. De afgelopen 3 dagen is er 15-22 mm neerslag gevallen. De afvoeren zijn veelal toegenomen,...

Luchtfoto van de beek de Reusel

Droogte in gebied van De Dommel

gepubliceerd op: 04-09-2018

 | 

Nieuws

Het is nog steeds heel droog in ons gebied. Door het warme weer en weinig regen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Ondanks dat er wel hier en daar wat regen is gevallen is dit nog lang niet genoeg om het tekort aan te vullen. Er lijkt...

spelende kinderen oppervlaktewater.jpg

Mijd contact met water in beken, sloten en plassen

gepubliceerd op: 15-08-2018

 | 

Nieuws

Met de regenbuien in deafgelopen weken lijkt de droogte op het oog voorbij, maar dat is zeker niet het geval. De droogteproblemen houden aan. Er valt nog te weinig regen om het waterpeil in de meeste beken, sloten en plassen te laten stijgen. Ook de waterkwaliteit...

IMG-20180809-WA0003.jpg

Reddingsactie op zesde locatie om onherstelbare natuurschade te voorkomen

gepubliceerd op: 09-08-2018

 | 

Nieuws

Vandaag – donderdag 9 augustus - wordt op een zesde locatie in het gebied van Waterschap De Dommel water in gelaten om de daar aanwezige bijzondere flora en fauna te behouden. De extreme droogte zorgt voor het droogvallen van veel beken en vennen. In...

Drooggevallen beek de Beerze bij Oirschot

Droogte in gebied van De Dommel

gepubliceerd op: 01-08-2018

 | 

Nieuws

Het is droog. Ook in het gebied van Waterschap De Dommel. Door het warme weer en weinig regen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de droogteperiode. De regen die gevallen is, heeft nauwelijks...

Bijna droogevallen meander

Onttrekken water uit de Dommel niet meer toegestaan

gepubliceerd op: 31-07-2018

 | 

Nieuws

Vanaf maandag 30 juli geldt ook voor de Dommel een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Daarmee is er een onttrekkingsverbod voor het hele beheergebied van Waterschap De Dommel, behalve voor de Zandleij. De Zandleij wordt gevoed met de aanvoer...

Droog gevallen sloot

Extreem is het nieuwe normaal

gepubliceerd op: 30-07-2018

 | 

Nieuws

Waterschap De Dommel is eind juli overgegaan tot een heel drastische reddingsactie voor kwetsbare beken die dreigen droog te vallen. Dat begon met de Reusel bij Lage Mierde waar een populatie Beekprikken zou uitsterven als er geen water meer was. Dankzij...

Sproeier in weiland

Beregenen graslanden vanaf 1 augustus weer toegestaan

gepubliceerd op: 27-07-2018

 | 

Nieuws

Ondanks de aanhoudende droogte is het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater vanaf 1 augustus overdag weer toegestaan. Waterschap De Dommel heeft overwogen af te wijken van deze bestaande afspraak en het beregenen ook na 1 augustus tussen...

Bijna droog gevallen beek de Keersop

Reddingsactie in 5 Brabantse beken om onherstelbare natuurschade te voorkomen

gepubliceerd op: 27-07-2018

 | 

Nieuws

Waterschap De Dommel start zaterdag 28 juli met een reddingsactie in vier natuurrijke beken om de daar aanwezige – bijzondere – flora en fauna te behouden. De extreme droogte leidt tot het droogvallen van veel beken. Onherstelbare natuurschade dreigt...

Sproeiinstallatie in weiland

Opnieuw verbod voor overdag beregenen grasland en sportvelden met grondwater

gepubliceerd op: 17-07-2018

 | 

Nieuws

De tijdelijke verruiming van de mogelijkheid tot het beregenen van grasland en sportvelden wordt 18 juli ingetrokken. De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hadden de tijdelijke verruiming van 8 tot en met 17 juli ingesteld vanwege...

Logo Unie van Waterschappen

Waterschappen dragen bij aan doelstellingen klimaatakkoord

gepubliceerd op: 11-07-2018

 | 

Nieuws

Dit is een bericht van de Unie van Waterschappen. Vandaag zijn de hoofdlijnen gepresenteerd voor het Klimaatakkoord dat dit najaar moet worden gesloten. De waterschappen leveren een ambitieuze bijdrage aan de energietransitie door hun duurzame energieopwekking...

Beek de Tongelreep

Onttrekken water uit Tongelreep niet meer toegestaan

gepubliceerd op: 10-07-2018

 | 

Nieuws

Tongelreep heeft onvoldoende water voor beregenen gewassen. Vanaf 10 juli is het niet meer toegestaan om water te onttrekken aan de Tongelreep en wateren die er op uitkomen. Dit heeft het waterschap besloten omdat de waterafvoer van de Tongelreep sterk...

Agrariër beboet i.v.m. illegale beregening put Boxtelse brandweer

gepubliceerd op: 09-07-2018

 | 

Nieuws

Op 5 juli werd melding gedaan van een beregening uit een zogenaamde brandput. Uit controle bleek dat er inderdaad grondwater werd onttrokken uit de brandput om een perceel aardappelen te beregenen. De put is eigendom van de gemeente Boxtel en bestemd...

Beregenen.jpg

Beregening grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk toegestaan

gepubliceerd op: 06-07-2018

 | 

Nieuws

Vanwege de aanhoudende droogte verruimen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel van 8 tot en met 17 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli niet beregend worden...

Sproeiers in wei

Droogte in gebied van De Dommel

gepubliceerd op: 29-06-2018

 | 

Nieuws

Het is droog. Ook in het gebied van Waterschap De Dommel. Door het warme weer en weinig regen is de hoeveelheid water in veel beken flink afgenomen. Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de droogteperiode. De lokale stevige buien die zijn gevallen,...

Beregenen.jpg

Illegale grondwaterberegening in Someren

gepubliceerd op: 18-06-2018

 | 

Nieuws

Tijdens controle bij een agrarisch bedrijf in Someren, bleek een grondwaterput zonder vergunning toch in gebruik. Waterschap De Dommel heeft de gebruiker hier eerder voor gewaarschuwd. Desondanks bleek er 555 m3 grondwater te zijn onttrokken voor beregening...

Veldspuit in weiland

Zaterdagcontroles op bespuitingen en beregening

gepubliceerd op: 15-06-2018

 | 

Nieuws

Handhavers van Waterschap De Dommel controleerden op zaterdag 2 en 9 juni of agrariërs zich ook buiten reguliere kantoortijden houden aan de wet- en regelgeving. Aandachtspunten waren bespuitingen tegen onkruid en het beregenen met grondwater. Zeven...

pomp

Vanaf 15 juni: onttrekkingsverbod oppervlaktewater

gepubliceerd op: 14-06-2018

 | 

Nieuws

Beken in het gebied van Waterschap De Dommel zijn afhankelijk van regenwater. Door het warme weer en weinig neerslag de afgelopen periode is de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken flink afgenomen. De lokale stevige buien die zijn gevallen,...

sproeier in wei

Waterschap De Dommel houdt toezicht op beregeningen

gepubliceerd op: 31-05-2018

 | 

Nieuws

Waterschap De Dommel houdt ook dit beregeningsseizoen toezicht op het beregenen met grondwater. Ook de andere Brabantse waterschappen voeren deze controles uit.

Kaart omgeving Eindhoven Den Bosch - Grondwaterstanden ten opzichte van langjarig gemiddelde

Waterschap maait sloten uit voorzorg i.v.m. hevige regenval

gepubliceerd op: 29-05-2018

 | 

Nieuws

Afgelopen week is tussen driehoek tussen Vught, Goirle en Oirschot en rondom Vessem in korte tijd veel neerslag gevallen. De neerslag lag daar tussen de 40 en 75 mm. In de overige gebieden in het noordwesten lag de neerslag tussen de 20 en 40 mm. In het...

hard stromend water

Waterschap extra alert door flinke regenval dinsdagavond

gepubliceerd op: 22-05-2018

 | 

Nieuws

Dinsdagavond 22 mei trekken flinke regen- en onweersbuien over Brabant. Waterschap De Dommel extra alert en waar nodig actie. Vooral rondom Oirschot viel er veel regen.

een sloot die overstroomd is

Wateroverlast in Nuenen

gepubliceerd op: 19-04-2018

 | 

Nieuws

Een ingestorte duiker zorgt sinds deze week voor wateroverlast in Nuenen. Alle stadsvijvers in Nuenen zitten aangesloten op deze watergang en door het instorten van de duiker, kan het water niet doorstromen. Dat betekent dat het water in de verschillende...

Droogtepomp

Half jaar geen water onttrekken uit Beerze en Reusel

gepubliceerd op: 05-04-2018

 | 

Nieuws

Voortaan mag tussen 1 april en 1 oktober geen water opgepompt worden uit de Reusel, Beerze en Nete en de sloten daaromheen. Dit is een jaarlijks terugkerend verbod dat automatisch op 1 april ingaat.

Beregenen.jpg

Bedrijven met bedrijfswaterplan mogen grasland beregenen met grondwater

gepubliceerd op: 03-04-2018

 | 

Nieuws

De grondwaterstanden zijn normaal voor de tijd van het jaar. Daarom mogen agrarische ondernemers en grondeigenaren die waterbesparende en water conserverende maatregelen hebben getroffen, hun grasland vanaf 1 april beregenen met grondwater. Voor degenen...

illustratie huis met tuin - Het regent vaker en harder: Wat kun jij doen?

Start van de lente: oproep tot watervriendelijke tuinieren

gepubliceerd op: 20-03-2018

 | 

Nieuws

Het kwik loopt langzaam op, de dagen worden langer: de lente is in aantocht. Voor veel tuinlief-hebbers het sein om hun tuin klaar te maken voor een mooi voorjaar en een mooie zomer. Intratuin, de Vogelbescherming en de waterschappen slaan de handen ineen...