Adres wijzigen / Verhuizen

Adreswijziging particulieren

Als u gaat verhuizen kan dat gevolgen hebben voor de waterschapsbelasting die u betaalt. Een adreswijziging moet u doorgeven aan uw eigen gemeente. Het waterschap werkt namelijk met de actuele gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen de Gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Voor de inning van de zuiveringsheffing werkt het waterschap samen met waterleidingbedrijf Brabant Water (www.brabantwater.nl). Vergeet daarom ook niet om Brabant Water een adreswijziging te sturen.

Adreswijziging bedrijven

Als er sprake is van een verhuizing met betrekking tot een bedrijf, dan moet u dit rechtstreeks aan het waterschap doorgeven. Daarvoor stuurt u een email naar belastingen@dommel.nl

Ik ben verhuisd. Hoe wordt de Zuiveringsheffing verrekend?

De Zuiveringsheffing wordt verrekend naar het daadwerkelijke deel van het jaar dat u op een adres woont/hebt gewoond. In de afrekening, die u ontvangt van Brabant Water (www.brabantwater.nl), ziet u of dit automatisch is verrekend.

Ik ben verhuisd. Wordt de Watersysteemheffing Ingezetenen nu verrekend?

De Watersysteemheffing Ingezetenen betaalt u voor het hele belastingjaar maar op één adres, namelijk op het adres waar u op 1 januari van dat jaar staat ingeschreven.