Belastingen

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over uw belastingaanslag of de betaling ervan dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar:
0411 618 618, keuze 1

Kwijtschelding aanvragen kan via 0411 618 618, keuze 1, daarna keuze 2.

Wij zijn ook per email bereikbaar. Voor vragen over de aanslag watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd kunt u mailen naar omslagen@dommel.nl

Voor overige belastingvragen kunt u mailen naar belastingen@dommel.nl

Tarieven

Afbeelding tarieven 2019 waterschapsbelasting.png