Rekenvoorbeelden 2018

19 december 2017 We hebben voor u een aantal rekenvoorbeelden op een rij gezet om zichtbaar te maken wat de waterschapslasten jaarlijks zijn.

Onderaan deze pagina kunt u de verschillende rekenvoorbeelden downloaden. Het gaat om voorbeelden voor de volgende situaties:

  • Een rekenvoorbeeld voor een gezin met twee kinderen wonend in een huurhuis
  • Een rekenvoorbeeld  voor een gezin met twee kinderen wonend in een huis met WOZ-waarde €'250.000,- 
  • Een rekenvoorbeeld voor een alleenwonende, wonend in een huis met WOZ-waarde €195.000,-

 

Meer informatie

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, de betaling ervan of wilt u kwijtschelding aanvragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 0411 618 618, keuze 1.
Een e-mail sturen kan ook naar belastingen@dommel.nl.