Beleid en plannen

Actieplan Leven-de-Dommel

Het actieplan is na de wateroverlast van juni 2016 samen met de partners in ons gebied opgesteld.

Beregenen uit grondwater

De regels met betrekking tot grondwateronttrekking en beregening.

Calamiteitenplannen

Het waterschap is voorbereid op verschillende calamiteiten. Daarvoor zijn calamiteitenplannen gemaakt.

Inkoop en aanbesteden

Informatie over Inkoop en aanbesteden van het waterschap, waaronder de algemene inkoopvoorwaarden.