Watergraaf

Watergraaf Peter Glas

De watergraaf, Peter Glas, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Hij is echter geen lid (heeft geen stemrecht) van het algemeen bestuur, maar wel van het dagelijks bestuur. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De watergraaf wordt voor een termijn van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd.

De watergraaf vertegenwoordigt het waterschap in externe contacten (overleggen, bijeenkomsten en vergaderingen). Hij is bevoegd namens het waterschap verplichtingen aan te gaan, bijvoorbeeld door het tekenen van notariële akten en overeenkomsten.

Langs water lopen

In zijn column 'Langs water lopen' neemt Peter Glas u mee in zijn wandelingen door het gebied.

Column door watergraaf Peter Glas

Volg me op Twitter

http://twitter.com/PCGGlas