Watergraaf

watergraaf Erik de Ridder

De watergraaf, Erik de Ridder, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Hij is echter geen lid (heeft geen stemrecht) van het algemeen bestuur, maar wel van het dagelijks bestuur. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De watergraaf wordt voor een termijn van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd.

De watergraaf vertegenwoordigt het waterschap in externe contacten (overleggen, bijeenkomsten en vergaderingen). Hij is bevoegd namens het waterschap verplichtingen aan te gaan, bijvoorbeeld door het tekenen van notariële akten en overeenkomsten.