Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van links naar rechts: Jac Hendriks, Antje Dekker (secretaris), Peter Glas (voorzitter), Jan Verhoeven, Lex Huijbers en Els Stravens

Het dagelijks bestuur bestaat, naast de watergraaf Peter Glas uit: Jac Hendriks (Water Natuurlijk), Els Stravens (CDA), Jan Verhoeven (VVD) en Lex Huijbers (Ongebouwd).

Uit het algemeen bestuur zijn de vier leden gekozen. Zij vormen samen met de watergraaf het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert iedere twee weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Functie en taak

Het dagelijks bestuur formuleert het beleid en de uitvoering ervan. Verder rapporteert het dagelijks bestuur hierover aan het algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen (zoals de Waterwet).

Portefeuilles

De heer P.C.G. (Peter) Glas (watergraaf)

Bestuur & Communicatie;
Calamiteiten;
Internationaal / grensoverschrijdende samenwerking
Overkoepelende plannen en thema's
Mens & Organisatie

Mevrouw E.H.T. (Els) Stravens

Financiën & Belastingen
Facilitaire zaken
Handhaving
ICT

De heer J.L.J. (Jac) Hendriks

Gebiedsportefeuille Tilburg e.o.
Waterthema’s Natuurlijk water en Mooi Water
Water in de stad
Ruimtelijke ordening
Monitoring

De heer A.H.C. (Lex) Huijbers

Gebiedsportefeuille Eindhoven e.o.
Waterthema’s Droge Voeten en Voldoende Water
Beheer & Onderhoud
Grondbeleid

De heer J.A. (Jan) Verhoeven

Waterketen
Doelmatig waterbeheer
Waterthema Schoon Water