Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van links naar rechts: Martijn Tholen, Erik de Ridder (watergraaf), Mado Ruijs, Jan Verhoeven, Vincent Lokin en Antje Dekker (secretaris).

Het dagelijks bestuur bestaat, naast de watergraaf Erik de Ridder uit: Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Jan Verhoeven (VVD)

Het dagelijks bestuur vergadert iedere twee weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

 

 

Functie en taak

Het dagelijks bestuur formuleert het beleid en de uitvoering ervan. Verder rapporteert het dagelijks bestuur hierover aan het algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen (zoals de Waterwet).

Portefeuilles

Portefeuille watergraaf de heer E. de Ridder
Bestuur
Personeel en organisatie
Communicatie
Calamiteiten
Handhaving
Informatisering, digitale transformatie
WBP 5
Thema: Mooi Water

Mevrouw M.M. Ruijs
Loco-watergraaf
Gebied Beneden-Dommel plus Eindhoven-stad
Thema: Droge Voeten
Thema: Natuurlijk Water

De heer M.J.P.A Tholen
Tweede loco-watergraaf
Gebied Boven-Dommel, exclusief Eindhoven-stad
Programma Leven-de-Dommel
Thema: Voldoende Water

De heer V.E.C Lokin
Derde loco-watergraaf
Gebied: werkeenheid Hart van Brabant
Landbouwtransitie
Financiën

De heer J.A. Verhoeven
Vierde loco-watergraaf
Gebied: werkeenheid Kempen
Thema: Schoon Water
Circulariteit