Jeugdbestuur

Landelijk is er een jeugdbestuur. Hierin zit van elk waterschap een jeugdvertegenwoordiging. Zij denken als groep na over hoe jeugd betrokken kan worden bij water.
Nine van Hemert

Waterdeskundigen van de toekomst

Het jeugdwaterschap is een initiatief van de gezamenlijke waterschappen om jongeren in Nederland te betrekken bij waterbeheer in eigen land. Want hoewel Nederland wereldwijd bekend staat als waterkennisland, is de kennis over dit onderwerp onder middelbaar scholieren zeer beperkt. De waterschappen vinden dat jammer. Niet alleen hebben de beslissingen die zij nemen op het gebied van waterbeheer directe gevolgen voor de jongeren van nu, ook liggen er in de nabije toekomst grote uitdagingen klaar voor een nieuwe generatie waterdeskundigen. In Nederland en in de rest van de wereld.

Nine van Hemert jeugdbestuurslid van Waterschap De Dommel

Op 4 januari 2016 is Nine van Hemert uit Boxtel, benoemd als jeugdbestuurslid van Waterschap De Dommel. Nine is 14 jaar en volgt de derde klas van het gymnasium op het JRL in Boxtel. Nine heeft een passie voor dansen. Ze ziet het als een uitdaging om meer te leren over het waterschap. Nine: “Het lijkt me heel leuk en interessant om meer te weten en te leren over water en de rol van het waterschap. Ik zie het als een uitdaging die kennis te vertalen richting andere jongeren om zo de betrokkenheid bij water te vergroten. Daarnaast spreekt het politieke mij erg aan. Het lijkt me heel bijzonder om met Tweede Kamerleden in gesprek te gaan. Ik heb er super veel zin in”.

Wat is een jeugdwaterschapsbestuurder?

De afgevaardigde is lid van het eerste nationale jeugdwaterschap. Ook wel een jeugdwaterschapsbestuurder genoemd. Ze spelen vooral landelijk een rol maar ook lokaal bij het betreffende waterschap zijn ze actief. Eind 2009 is het bestuur opgestart. Het is uiteraard geen officiële functie en ze krijgen geen bezoldiging. Het Jeugdwaterschapsbestuur is adviserend van aard. Maart 2017 werd een filmpje gelanceerd waarop heel goed te zien is wat het jeugdbestuur doet.

Waterkennis doorgeven aan jeugd

De eerste opdracht voor het jeugdbestuur was: het schrijven van een manifest waarin zij aangeven hoe de waterschappen jongeren het beste kunnen bereiken met hun boodschap. Daarna zijn ze fanatiek aan de slag gegaan met het uitwerken van 10-gouden regels voor de waterschappen. Hoe betrek je nu echt de jeugd? Deze regels zijn door het nieuwe bestuur van De Dommel zeer positief ontvangen.
De Dommel gaat in 2016 ook een jongerenpanel in het leven roepen. Dit was ook 1 van de 10-gouden regels.

Jeugdwaterschap Nederland

Op de website van de Unie van Waterschappen meer over Jeugdwaterschap Nederland.