Klanttevredenheid

Inwoners en relaties nemen De Dommel onder de loep

In het najaar 2015 is een imago- en klanttevredenheidonderzoek voor ons waterschap uitgevoerd. Inwoners en relaties, zoals agrariërs, gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven, gaven hun mening over onze dienstverlening. Ook deelden zij hun beelden van het waterschap. Doel van het onderzoek is om verbeterpunten boven water te halen waarmee het waterschap aan de slag kan gaan. Het onderzoek is voor de derde maal gehouden, als vervolg op onderzoeken in 2009 en 2012.

Nieuw onderdeel is het meten van de naambekendheid bij de inwoners. De naambekendheid van het waterschap is redelijk goed. 41% kent het waterschap goed, 55% kent het waterschap redelijk goed. Slechts 4% heeft nog nooit van Waterschap De Dommel gehoord. De meeste mensen kennen het waterschap via de aanslagen waterschapsbelasting, waterschapsverkiezingen en artikelen in regionale dagbladen.  

Het waterschap kijkt van buiten naar binnen. Uit het onderzoek blijkt dat we dat beter kunnen doen. In de samenwerking met relaties liggen bijvoorbeeld verbeterpunten op het vlak van het moment van betrekken, ruimte geven voor het inbrengen van belangen en meedenken door het waterschap. Daar willen we graag met onze relaties het gesprek over aangaan. We willen laten zien dat we open staan voor samenwerking. Dat initiatieven om met water aan de slag te gaan welkom zijn zodat we ‘Samen meer waarde aan water kunnen geven’.