Belangrijke data

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: 

4 februari         Dag van de kandidaatstelling (voor partijen)
8 februari         Openbare zitting centraal stembureau; kandidatenlijsten definitief
18 februari       Lancering stemhulp ‘MijnStem’
20 maart          Waterschapsverkiezingen
21 maart          Bekendmaking voorlopige verkiezingsuitslag
25 maart          Bekendmaking definitieve verkiezingsuitslag
28 maart          Installatie nieuw algemeen bestuur