Informatie over de kandidaatstelling

6 februari 2019

Besloten zitting

Op 4 februari, de dag van de kandidaatstelling, hebben politieke partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd. In een besloten zitting op 5 februari heeft het centraal stembureau de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Het proces-verbaal van deze zitting vindt u onderaan deze pagina.

Vanaf 6 februari tot en met 8 februari 15:00 uur liggen de ingeleverde kandidatenlijsten en de ingeleverde ondersteuningsverklaringen (indien van toepassing) ter inzage op het Waterschapshuis aan de Bosscheweg 56 in Boxtel.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Teun van Esch of Marco Spee via het algemene nummer van het waterschap: (0411) 618 618.

Openbare zitting

Op 8 februari heeft het centraal stembureau in een openbare zitting een besluit genomen over de ingeleverde kandidatenlijsten. Daarbij is gekeken naar:

  • De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • Het handhaven van de daarop geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • De nummering van de kandidatenlijsten.

Conform artikel I 18 van de Kieswet ligt het proces-verbaal van deze zitting vanaf 8 februari 2019 ter inzage op het Waterschapshuis aan de Bosscheweg 56 in Boxtel. Tegen de besluiten over de geldigheid van de kandidatenlijst en het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten kunnen belanghebbenden en kiezers tot en met 12 februari 2019 een beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Het proces-verbaal vindt u onderaan deze pagina.