Provinciale Statenverkiezingen 2019

Kies voor Brabant!

Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie Noord-Brabant maakt in uw omgeving.

Provinciale verkiezingen

Er doen in Noord-Brabant diverse politieke partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Wilt u weten welke partij het beste bij u past? Op www.brabant.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over de provincie, partijen en kandidaten! Hier vindt u medio februari ook de stemwijzer.

Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei namelijk de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 2019 op een kandidaat van de partij die u het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!

Hoe wordt de provincie bestuurd?

De provincie Noord-Brabant wordt bestuurd door Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning.

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Brabant bestaan Provinciale Staten uit 55 leden. Provinciale Staten stellen de grote lijnen vast voor het beleid en controleren Gedeputeerde Staten op de uitvoering van het beleid. De leden van Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie. Gedeputeerde Staten bestaan uit 3 tot 7 gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. De gedeputeerden worden eens per 4 jaar, na de verkiezingen, benoemd door de Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten bereiden de besluiten van Provinciale Staten voor en voeren ze uit. Provinciale Staten beslissen uiteindelijk of de voorstellen doorgaan of niet.

Commissaris van de Koning

De Commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten. De Commissaris wordt niet gekozen door de inwoners, maar benoemd door de Koning en ministers.

Wat doet de provincie?

De provincie Noord-Brabant heeft belangrijke taken. Zo zorgt de provincie voor de aanleg en het onderhoud van de provinciale wegen, regelt het regionale openbaar vervoer, bepaalt waar bedrijven, windmolens, natuurgebieden en huizen mogen komen, zorgt voor een veilige en schone omgeving (o.a. door subsidies te geven aan milieuprojecten), geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap te behouden, investeert in de economie van Brabant (o.a. door te zorgen dat bedrijven goed bereikbaar zijn) en let goed op dat gemeenten niet te veel geld uitgeven.

Meer informatie

•    Meer weten over de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant? Kijk op: www.brabant.nl/verkiezingen

•    Wilt u weten welke partij het beste bij u past? Raadpleeg de Stemwijzer. Met de Stemwijzer test u uw politieke voorkeur aan de hand van stellingen: www.brabant.nl/verkiezingen

•    Meer weten over hoe de provincie in elkaar steekt en wat de provincie doet? Bekijk de video, Provincie in het kort: www.brabant.nl/verkiezingen