Waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bent u 18 jaar of ouder en woont u in het beheergebied van ons waterschap, dan mag u stemmen voor het algemeen bestuur.

Schoon, veilig en voldoende water zijn niet vanzelfsprekend. Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met circa 450 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water en beschermen we 890.000 mensen in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we onder meer door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kunt u prettig wonen, werken én recreëren.

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en ziet er op toe dat het waterschap zijn werk efficiënt en effectief uitvoert. En daarbij komen heel wat thema’s aan bod: klimaatverandering, duurzaamheid, economie, innovatie, landbouw, natuur, leefomgeving. Om de vier jaar wordt er een nieuw algemeen bestuur gekozen dat bestaat uit 30 leden. 23 zetels worden door de waterschapsverkiezingen ingevuld.

Overige zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. 23 zetels worden door de waterschapsverkiezingen ingevuld. Zeven zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Hiervoor vinden geen verkiezingen plaats. Deze leden worden benoemd door:

  • Kamer van Koophandel (twee zetels)
  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie; ZLTO (drie zetels)
  • Vereniging van Bos- en Natuureigenaren; VBNE (twee zetels)

Stemhulp MijnStem

Naar de website van Stemhulp MijnStem

Algemene informatie waterschapsverkiezingen

Op de website van de waterschapsverkiezingen vindt u alle informatie over de waterschapsverkiezingen, de landelijke campagne en ontdekt u welk watertype u bent.

Bekijk de campagnevideo met Nederlandse ondertiteling: 

Bekijk de campagnevideo met Engelse ondertiteling: 

Bekijk ook:

Provinciale Statenverkiezingen 2019