Waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar of ouder, die woont in het beheergebied van ons waterschap, mag stemmen voor het algemeen bestuur van De Dommel.

Schoon, veilig en voldoende water zijn niet vanzelfsprekend. Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met circa 450 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water en voorkomen we wateroverlast voor bijna 900.000 mensen in ons gebied. Dat doen we onder meer door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kun je prettig wonen, werken én recreëren.

Ben je geboeid door water en door thema's als klimaatverandering, duurzaamheid, economie, innovatie, landbouw, natuur en leefomgeving? Heb je bestuurlijke interesse en houd je van discussie en debat? Wij zijn op zoek naar betrokken bestuursleden die met frisse kijk de brug slaan naar inwoners en bedrijven in ons beheergebied. En die richting geven aan hoe wij ons werk doen.

Hoe stel je je kandidaat?

Wil je bestuurder worden bij Waterschap De Dommel? Dan kun je jezelf verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Om dit te kunnen te doen moet je je kandidaatstellen.

Meedoen als nieuwe partij aan de verkiezingen

Registreer een nieuwe partij bij Waterschap De Dommel

Informatie over ons waterschap

Op onze website en social media vind je veel informatie over Waterschap De Dommel. Klik verder voor alle relevante documenten.

Nieuws over verkiezingen

Weten wat er speelt rondom de waterschapsverkiezingen 2019? Lees hier al het nieuws.