Werkgebied

De rivier de Dommel begint in België ten zuiden van Peer. Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland binnen. In 's-Hertogenbosch komen de Dommel en rivier de Aa samen en vormen de Dieze. De Dieze mondt uiteindelijk uit in de Maas.

 

Feiten en cijfers

 • Oppervlakte waterkwantiteitsbeheer: 153.500 hectare
 • Oppervlakte waterkwaliteitsbeheer: 151.000 hectare
 • Aantal inwoners: circa 890.000
 • Aantal gemeenten in het gebied (geheel en gedeeltelijk): 32
 • Totale lengte van rivier de Dommel: 120 kilometer
 • Lengte van de Dommel binnen het gebied: 85 kilometer
 • Verval van rivier de Dommel (hoogte verschil begin - eind): 35 meter
 • Watergangen in beheer: circa 30.000 kilometer
 • Watergangen in onderhoud: circa 2.350 kilometer
 • Aantal stuwen, bodemvallen etcetera: 976
 • Aantal waterbeheersingsgemalen: 44
 • Aantal rioolwaterzuiveringen: 8
 • Aantal slibverwerkingsinstallaties: 1
 • Totale zuiveringscapaciteit: 1.671.000 vervuilingseenheden
 • Aantal rioolgemalen: 61
 • Rioolleidingen: 252 kilometer
 • Aantal bestuursleden: 30
 • Aantal medewerkers: plusminus 400