Fietsen

Het gebied van de Dommel is een prachtig, landschappelijk gebied in de Meierij en de Kempen. Heerlijk om hiervan te genieten. Daarom hebben we voor u een aantal fietstochten uitgestippeld. Uiteraard staat ‘water’ hierin centraal. We leiden u langs diverse waterprojecten en -objecten die ervoor zorgen dat er voldoende water voor de landbouw en de natuur is. Maar ook dat we droge voeten houden als er te veel water is.

De Leijestroom

Fietscafé De Rustende Jager ligt in de luwte van de Loonse en Drunense Duinen, op de grens van nat en droog. Het café aan de Oude Bosschebaan is een prima start- en eindpunt voor deze fietstocht. Onderweg passeert u tal van beken. Ze stromen hier van zuidwest naar noordoost. De bekendste is de Zandleij, die van oudsher Tilburg verbindt met de Maas, tegenwoordig indirect via het Drongelens Kanaal. In de Zandleij mondt een aantal kleinere stroompjes uit, zoals de Kasteelloop, de Roomleij, de Broekleij en de Raamse Loop. De afwatering in dit gebied is altijd matig geweest, vandaar dat er in deze contreien veel drassige broeklanden voorkomen. Tegenwoordig wordt het boerenland hier gedomineerd door boomkwekerijen. Langs de route ziet u bomen en struiken in vele kleuren en vormen.

Lengte: 35 km

Dommel en Essche Stroom

Deze wat langere fietstocht laat het Brabantse land tussen de Dommel en de Essche Stroom voortdurend in een andere gedaante zien. De natuur in het centrum van Boxtel wordt gevolgd door kleinschalig boerenland en landgoederen bij Sint-Michielsgestel, Halder en Esch. Voorbij Esch laveert de route tussen groene weiden en boomkwekerijen. Landgoed Nemerlaer vormt daarna als het ware de overgang naar de natuurrijke Kampina.

Lengte: 45 km, in te korten tot 28 km

Dotterbloem

Tussen Boxtel en Sint-Oedenrode geeft de Dommel zijn schoonheid in volle glorie prijs, terwijl hij traag door het schilderachtige laagland slingert. De tocht begint en eindigt in Sint-Oedenrode, dat in het jaar 2000 tijdens deelname aan de internationale groencompetitie ‘Entente Florale’ is uitgeroepen tot groenste dorp in Europa. Dit ‘Dommelrondje’ voert langs weilanden, idyllische boerderijen en door piepkleine dorpen die omgeven zijn door glooiende akkers. Onder de naam ‘Plan Dotterbloem’ hebben Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en gemeente Sint-Oedenrode de Dommel in het centrum van Sint-Oedenrode meer aanzien gegeven door de aanleg van een vispassage, de aansluiting van meander ’t Laar op de Dommel en de realisatie van een natte ecologische verbindingszone dwars door het centrum van Sint-Oedenrode. De gloednieuwe vispassage bij de Hambrug ligt helemaal aan het einde van de tocht.

Lengte: 32 km, in te korten tot 27 km

Een Schone Leij

‘Met een schone Leij beginnen’. Dat is wat Waterschap De Dommel voor ogen staat met het stroomgebied van de Leij-beken ten zuiden van Tilburg. Vanuit België stromen de Poppelsche en Rovertsche Leij Nederland binnen om vanaf Goirle gezamenlijk verder te gaan als de Nieuwe Leij richting Tilburg. Het plan ‘Met een schone Leij beginnen’ moet overstromingen die hier vaak voorkwamen, tegengaan en de beken een betere ecologische functie geven. In de toekomst krijgt water hier meer de ruimte: het overtollige water mag naar gebieden stromen die zijn ingericht om water tijdelijk te bergen. Daarnaast krijgen de beken een bochtiger verloop, zodat meer variatie ontstaat in stroomsnelheid, profiel en waterdiepte. Daardoor komen er meer soorten water- en oeverplanten en dat is weer gunstig voor onder meer vlinders, libellen en amfibieën. Vanuit het centrum van Goirle fietst u eerst langs en over de verschillende takken van de Leij. Onderweg passeert u weidse akkers en kleine boerengehuchten als Breehees.

Lengte: 18 km, uit te breiden naar 28 km

De Mortelen

Tussen Oirschot en Boxtel maakt deze fietstocht een prachtige ronde langs Brabants boerenland met de bekende langgevelboerderijen en door kleinschalige natuurgebieden zoals de Mortelen, Landgoed Baest en het Dal van de Beerze. Waterschap De Dommel werkt mee aan diverse projecten om de natuur tussen de Mortelen en de Kampina met elkaar te verbinden. Onderweg kunt u in de omgeving van Lennisheuvel bij de Heerenbeekloop en in het natuurontwikkelingsgebied Banisveld de werkzaamheden met eigen ogen aanschouwen. De fietser komt in de wijde omtrek van Oirschot steeds meer aan zijn trekken, omdat een groot aantal Mortelenboeren zich de afgelopen jaren sterk heeft gericht op toerisme. Inmiddels zijn ruim 37 bedrijven aangesloten bij de organisatie de Mortelenboeren. Van boerencamping tot zorgboerderij. Voor de fietser zijn er speciale fietscafé’s. Tussen Landgoed Baest en Banisveld stroomt de Beerze. Waterschap De Dommel heeft hier de afgelopen jaren hard gewerkt om de Brabantse beek weer te laten kronkelen en het typische beeklandschap in ere te herstellen.

Lengte: 38 km

Beerze, Reusel en Raamsloop

In de 19e eeuw waren Bladel en Lage Mierde kleine boerengemeenschappen te midden van uitgestrekte heidevelden. Een eeuw later werd de heide in rap tempo ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond. Meer naar het zuiden en westen, richting de grens met België kwam de grond in handen van investeringsmaatschappijen, zoals Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht. Die lieten de heide ontginnen om er naaldbos te planten. Veel waardevolle natuurgebieden zijn toen verdwenen.

Waterschap De Dommel wil een deel van die natuur weer in oude staat terugbrengen. Beken als de Groote Beerze, de Reusel en de Raamsloop spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is een deel van de rechte, brede Beerze inmiddels veranderd in een meanderende stroom met her en der moeras en natte graslanden. Deze fietstocht vanuit Bladel leidt u langs diverse beekherstelprojecten, die het waterschap in samenwerking met andere partijen heeft uitgevoerd of binnenkort gaat uitvoeren. Zo zijn er plannen voor de Reusel bij de Mierden en voor de Raamsloop bij Bladel. De beekdalen zullen natuurlijker worden ingericht, net als bij de Groote Beerze met meer kronkels, poelen en moeras.

Lengte: 40 km, in te korten tot 32 km

Dommelse watermolens

Deze tocht begint goed: meteen na het station wordt het Eindhovense verkeersgewoel ingeruild voor een groene oase langs de slingerende Dommel. Midden tussen de universiteitsgebouwen spreiden groene gazons zich uit met ruisende populieren als decor. Over een paar jaar wordt het hier nóg mooier. Waterschap De Dommel en gemeente Eindhoven starten eind 2009 de uitvoering van een groot project, waarbij de oorspronkelijke loop van de beek wordt hersteld. De Dommel moet weer een prachtige, natuurlijke beek worden met een schone bodem en helder water. Voorbij het dorpje Nederwetten passeert u de Oude Toren (Kerkhoef). Het is een overblijfsel van de eerste parochiekerk van Nederwetten, gesticht in de middeleeuwen door de Priorij van Hooidonk. In 1982 werd de toren geconserveerd, zodat ie nu – pal langs de Dommel – nog steeds fier boven het landschap uitsteekt. Deze tocht staat vooral in het teken van watermolens. Voorbij de toren komt u eerst langs de Hooidonkse Watermolen; hij ligt iets verscholen achter een huizenrij. Hoewel niemand weet wanneer de molen is gebouwd, staat vast dat het een van de oudste watermolens is in het gebied van het waterschap.

Lengte: 32 km, in te korten tot 22 km

Genneper Parken

Aan de zuidrand van Eindhoven ligt het oude buurtschap Gennep als een oase van groen en rust te midden van nieuwbouwwijken, wegen en hightech laboratoria. Vanuit het centrum van de stad ben je er zó, op de fiets. Bij de Genneper Parken vinden de Dommel en de Tongelreep elkaar om verder samen Eindhoven binnen te stromen. Juist hier is Waterschap De Dommel zeer actief. Er worden diverse maatregelen genomen die ertoe leiden dat Eindhovenaren het hele jaar door droge voeten houden. Zo zorgt het waterschap ervoor dat, vlak bij de Locatellistraat, overtollig Dommelwater bij hoge afvoeren niet dwars door de stad stroomt, maar richting het Beatrixkanaal gaat. Zand en slib worden opgevangen in speciaal daarvoor aangelegde verbredingen in de beek, de Klotputten en de Vleut, zodat deze beken benedenstrooms in de stad niet dichtslibben. Omdat het opgevangen zand en slib vervuilende metaaldeeltjes bevat, is het water in de stad een stuk schoner.

Lengte: 35 km, in te korten tot 27 km

Keersop

Tussen Bergeijk en Dommelen ligt een aantrekkelijk fietsgebied. Akkers, weilanden en bossen worden afgewisseld door kalm stromende beken als de Keersop en de Beekloop. Vroeger waren het snel stromende beken, waar een vis zoals de beekforel zich prima thuis voelde. Maar door de komst van diverse stuwen werd het voor vissen niet meer mogelijk om stroomopwaarts te zwemmen. Veel soorten zijn daardoor nu een zeldzame verschijning geworden. Het waterschap ziet graag dat dit verandert. Op diverse plaatsen worden daarom naast stuwen vispassages aangelegd om zo de barrières voor de vis op te heffen. De Keersop heeft geen enkel obstakel meer voor vissen. De hoop is dat vissoorten zoals de beekprik en de kleine modderkruiper binnenkort hier weer zullen voorkomen.

Lengte: 25 km

Malpie

Ten zuiden van Valkenswaard liggen uitgestrekte bossen en heidevelden. Daartussenin kronkelen de Dommel en de Tongelreep door natte, grassige beekdalen. Water is er volop in dit aantrekkelijke gebied bij Valkenswaard, Waalre en Eindhoven. Soms zelfs te overvloedig. Daarom richt Waterschap De Dommel op verschillende plaatsen overstromingsgebieden in, waar een teveel aan water tijdelijk kan worden vastgehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de voormalige visvijvers in Valkenswaard langs de Tongelreep, ten noorden van de Drie Bruggen. Maar ook voor het Dommeldal ten zuidwesten van Valkenswaard tussen de Dommelsche Watermolen en de Venbergse Watermolen bestaan vergevorderde plannen voor herinrichting.

Lengte: 22 km, uit te breiden naar 30 km

Links naar leuke fietstips in ons gebied