Mooie plekjes

Achtenveertig mooie plekjes in het gebied van Waterschap De Dommel op een rij! Plekken die iets met water hebben te maken. Het is slechts een greep uit de vele interessante locaties en we zijn zeker niet volledig.

Waterschap De Dommel werkt aan voldoende, schoon en veilig water, maar heeft ook oog voor ‘mooi water’. Wij noemen mooi water dat water waar iets te beleven valt, water met historie of water waarvan wij vinden dat het er heel mooi uitziet. Aan een aantal van de beschreven plaatsen hebben we als waterschap een bijdrage geleverd. Daar hebben we bijvoorbeeld een beek laten meanderen of hebben een in- of uitstapplaats voor kanovaarders gemaakt.

En we zorgen ervoor in onze onderhoudswerkzaamheden dat het water goed bereikbaar is. Bij onze activiteiten aan het water werken we zoveel mogelijk samen met onder andere gemeenten, natuurterreinbeheerders en boeren. Hierbij houden we rekening met wensen van mensen.

De aanleg van een wandelpad, een uitkijktoren, vissteigers of een historische plek markeren, dat is voor ons mooi water!

In tien categorieën hebben we vijf mooie plekjes beschreven: