Zwemmen

In het gebied van Waterschap De Dommel kunt u op 23 plaatsen zwemmen in oppervlaktewater (vennen of voormalige zandafgravingen). Deze plassen zijn door de provincie aangewezen als officiële zwemlocaties. Waterschap De Dommel meet regelmatig de kwaliteit van dit water zodat u veilig kunt zwemmen. Van zwemmen in water waarin blauwalgen en bacteriën zitten, kunt u ziek worden.

Wij adviseren u om alleen te zwemmen in water dat als zwemwater is aangewezen. Ga zeker niet zwemmen in beken in de buurt van een rioolwaterzuivering of riool overstort. Bij hevige regen wordt via zo'n overstort rioolwater geloosd op oppervlaktewater. De kans dat er bacteriën uit het riool in het water zitten is daar groter. Een lichte besmetting kan al leiden tot darmklachten. Beken en sloten worden ook gebruikt als drinkplaats voor vee en er kunnen bacteriën of darmparasieten van die dieren in het water terechtkomen. Ook dit vormt een risico voor de gezondheid.
En zwem nooit in water met een sterke stroming, zoals bijvoorbeeld in de buurt van een stuw. Ook al lijkt het rustig water, onzichtbare onderstromingen kunnen het levensgevaarlijk maken.

Weten waar u veilig en schoon kunt zwemmen?

  • Op www.zwemwater.nl vindt u in het seizoen een actuele zwemwaterkaart met de status van alle officiële Brabantse zwemplassen.
  • Actuele informatie over de waterkwaliteit tijdens het zwemseizoen krijgt u via de provinciale zwemwatertelefoon: (073) 680 80 58.
  • De actuele situatie is ook vinden op pagina 725 van NOS Teletekst.


Download de zwemwater app

Via de gratis zwemwater app. van de waterschappen kunt u elk moment checken welke van de 800 officiële zwemlocaties veilig zijn. De zwemwater app. geeft ook informatie over  de aanwezigheid van parkeerplekken, horecagelegenheden en over hoe de locatie het beste te bereiken is.

  • Apple: https://itunes.apple.com/nl/app/zwemwater/id835572632
  • Overige: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.yellowbytes.zwemwaterapp
  •