Stand van zaken ruimte voor water

Zorgen en borgen voor van het juiste gebruik op de juiste plek en het beekdal inrichten op extremere situaties (droog én nat) zijn de belangrijkste acties in spoor ruimte voor water. Met de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant zijn we al aan de slag gegaan.

In februari en maart starten waterateliers, waarin we met de Brabantse waterschappen en de provincie samenwerken om tot een gezamenlijke visie op klimaatrobuuste beekdalen te komen. Dit gebeurt onder de paraplu van de Tour de Brabant.

In het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie is onder meer door onze inbreng meer aandacht gekomen voor de plek van water, grondgebruik, het beekdallandschap en het veranderende klimaat. De provincie verwacht eind 2018 de Omgevingsvisie vast te stellen.