Stand van zaken samenwerken

Het waterschap versterkt de relatie met de streek, zet gezamenlijk de koers uit, maakt afspraken en aan de slag. Dat is de belangrijkste actie in spoor samenwerken. Met het versterken van lokale netwerken en het maken van gebiedsafspraken over waterbeheer zijn we al goed op weg.

In mei 2017 is de samenwerking tussen de gemeente Someren en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel bekrachtigd met een intentieverklaring om Someren klimaatbestendiger te maken. De samenwerking vindt plaats in het kader van de Omgevingswet. Inmiddels zijn er zes partijen aangehaakt: Provincie Noord-Brabant, IVN, ZLTO, Staatsbosbeheer, Bosgroep en WOCOM.

In vier deelprocessen wordt nu samen met deze partijen en individuele burgers gewerkt aan korte termijn maatregelen, zoals het automatiseren van stuwen en ‘joint-fact-finding’ en middellange termijn oplossingen om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Van één van deze processen is Waterschap De Dommel trekker: deelproces De Peelrijt.