Stand van zaken water op de kaart

Het waterschap gaat actief waterinformatie delen en ophalen én geeft handvatten om in actie te komen. Dat zijn de twee belangrijkste acties in spoor water op de kaart zetten. Twee maatregelen zijn al uitgevoerd.

Een online meldpunt is in januari 2018 geïntegreerd op de homepage van onze website. Inwoners die een melding over water in hun omgeving willen doen, kunnen zo snel bij ons terecht.

Ook is onze waterdata sinds kort beschikbaar in een storymap op de homepage van onze website. Hierin wordt op een begrijpelijke manier informatie over waterstanden, overstorten, neerslag en overstromingsrisico’s gepresenteerd. Bekijk hier de storymap.