Het ontstaan van droogte

Met de klimaatveranderingen zien we dat extreem droge en natte perioden elkaar snel kunnen afwisselen. Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Maar droogte is meer dan een tijdje geen regen. Ook andere factoren, zoals landschap, bodem, grondwater en verdamping spelen een rol bij het ontstaan van droogte.

Wat is droogte?

Met droogte wordt bedoeld dat er gedurende een langere periode geen neerslag valt. Over het algemeen is het in de zomer droger dan in de winter. Het neerslagtekort is een maat, waarin droogte wordt uitgedrukt. Op de website van het KNMI staat een actueel overzicht van het neerslagtekort in Nederland.

Het ontstaan van droogte

Verdamping en grondwater

Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen verdampt water sneller. Verdamping vindt vooral via planten plaats. Het grondwaterpeil daalt ook doordat het voor drinkwater, industrieel gebruik en beregening wordt opgepompt. Zo zijn er vele factoren van invloed bij droge perioden.

Landschap

Bepaalde delen in het gebied van Waterschap De Dommel zijn gevoelig voor droogte. De hoger gelegen grensstreek onder Tilburg en Eindhoven is van nature gevoelig voor droogte. De waterpeilen in de beken reageren snel op het gebrek aan regen. De regenbeken kennen geen bron, maar zijn afhankelijk van regen. In een paar dagen kan het decimeters zakken. Bovendien zijn deze gebieden sterk hellend, waardoor het regenwater relatief snel wegstroomt.

Bodem

De bodem bestaat vooral uit (poreuze) zandgrond, waar water doorheen zakt, als door een zeef.

Maatregelen

Weten wat u zelf kunt doen om te zorgen voor een klimaatvriendelijke tuin? Bekijk het op de pagina 'Tips voor uw tuin'.