Klimaat: wat komt er op ons af?

Het klimaat verandert. De hoosbuien die op basis van de meest recente KNMI-scenario's pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. En naast de hevige regenbuien komen ook perioden van langdurige droogte steeds vaker voor. Droogte kan hittestress in stedelijk gebied veroorzaken en de kans op het ontstaan van blauwalg neemt toe door droogte.

Hevige regenbuien

Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we volgens de KNMI'14-klimaatscenario's in de toekomst in Nederland rekening mee houden. Meer weten over de klimaatscenario's en de klimaatverandering? Bekijk dan de website van het KNMI.

Langdurige droogte

Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moet steeds meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Extreme hoosbuien zorgen de laatste jaren plaatselijk voor veel overlast. Maar ook langere perioden van droogte komen vaker voor, met hittestress en het ontstaan van blauwalg tot gevolg.

Hittestress

Wereldwijde klimaatverandering leidt tot meer zomerse en tropische dagen. Inwoners van steden zijn kwetsbaarder voor hittestress, omdat het in de stad bijna altijd warmer is dan in het omringende buitengebied. Hittestress in de stad heeft verschillende oorzaken: 

  • Opname van zonnestraling door (stenige) materialen;
  • Gebrek aan verdamping;
  • Uitstoot van warmte door menselijke activiteiten, zoals industrie, verkeer en huishoudens.  

De gevolgen van hittestress kunnen erg vervelend zijn. Hittestress kan leiden tot slaapverstoring en verminderde arbeidsproductiviteit. Maar ook serieuzere klachten, zoals huiduitslag en oververmoeidheid. Meer informatie over hittestress is te vinden op de website van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Blauwalg

Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Mensen die toch in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Klik verder voor meer informatie over blauwalg en locaties waar op dit moment blauwalg geconstateerd is