Wateroverlast en droogte

Het klimaat verandert en dat is nú al merkbaar. We moeten rekenen op extremer weer. Uitvoering van het actieplan 'Leven-de-Dommel' moet ervoor zorgen dat ons watersysteem tegen een stootje kan. In extreem natte én droge situaties: een klimaatrobuust watersysteem.

Klimaatverandering was al een belangrijk thema in ons Waterbeheerplan 2016-2021. Maar de uitzonderlijke regenval en wateroverlast van juni 2016 in ons gebied én de droge zomer van 2018 maakten pijnlijk duidelijk hoe acuut de situatie is. Het actieplan is zó belangrijk dat het Algemeen Bestuur tot 2021 tien tot vijftien miljoen euro extra heeft vrijgemaakt voor investeringen en menskracht.

Droogte

EindhovenGroteBeek 0024Def.JPG

Hoe ontstaat droogte? Hoe zit het met verdamping en grondwater? Wat zijn de actuele blauwalglocaties? Lees hier meer.

Informatie over beregenen

MiddelbeersBeregening 0013Def.JPG

Informatie over onttrekkingsverboden, de 5%-regeling en het onttrekken van water vindt u hier.

Het actieplan

Actieplan voor een klimaatrobuust watersysteem

Uitvoering van het actieplan Leven-de-Dommel moet ervoor zorgen dat ons watersysteem tegen een stootje kan. Bekijk hier het actieplan, de 4 sporen en de 24 concrete maatregelen.

Acties: waar staan we?

brug

Waar staan we met de 24 maatregelen uit het actieplan Leven-de-Dommel? Bekijk hier de stand van zaken.

Wat kunt u zelf doen?

geveltuin

Maatregelen van het waterschap en gemeenten zijn niet genoeg om overlast als gevolg van de klimaatverandering te voorkomen. We hebben ook uw hulp nodig. Hier vindt u tips voor uw tuin, de waterschijf van vijf en de Huisje Boompje Beter app.