Water. Hoe sta jij erin?

We werken aan oplossingen die werken in ons Dommelgebied. Toekomstbestendige oplossingen binnen en buiten het watersysteem: het stelsel van rivieren, beken, sloten, gemalen, stuwen en riolen. Oplossingen die verschillende belangen dienen. Daarom bundelen we de kracht in het gebied. De kracht van iedereen: agrariërs, stedelingen, jongeren, deskundigen, creatieven, bestuurders….
Vanaf juni 2016 tot en met april 2017 hebben we in WaterWerkplaatsen samen toegewerkt naar een actieplan om de klimaatbestendigheid van het gebied van Waterschap De Dommel te vergroten.

Samen aan de slag

Uitdagingen_luchtfoto_238x158.png

Wat is er gebeurd in juni 2016 en wat is het effect van maatregelen? Feitenanalyses, ‘wat-als-analyses’ en kleinschalige maatregelen zijn uitgevoerd om op korte en lange termijn aan een grotere klimaatbestendigheid te werken.

Persoonlijke verhalen

In juni 2016 is er verschrikkelijk veel regen gevallen. Dit heeft voor heel veel overlast en schade gezorgd. Maar het heeft ook heel veel met mensen gedaan. Lees hier de persoonlijke waterverhalen.