De Japanse Duizendknoop is een van de meest invasieve exoten die we kennen. Als de plant eenmaal is gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weg te krijgen. De sterke wortelstokken en stengels zijn in staat om veel schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen, wegen en ze verstoren de waterveiligheid en ecologie. Tijd om samen in actie te komen. Vandaag ondertekende landgoedeigenaren ASR en Wellenseind, Provincie Noord-Brabant; Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, gemeenten Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek een samenwerkingsovereenkomst om samen de Duizendknoop te bestrijden.

Samen kunnen we hem aan

De Japanse Duizendknoop verspreidt zich zo snel dat het essentieel en noodzakelijk is om samen op te trekken bij de bestrijding van deze exoot. Daarom hebben Landgoedeigenaren ASR en Wellenseind, Provincie Noord-Brabant; Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, gemeenten Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek, woensdag 6 oktober een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het eerste project waar we de samenwerking tot praktijk brengen is het stroomgebied van de Reusel met al haar zijbeekjes en sloten, de in het gebied liggende verbindingswegen en de landgoederen De Utrecht en Wellenseind. Dat is een Natura2000 gebied, met dus hoogwaardige natuur. Het stroomgebied van de Reusel grenst in het zuiden aan de Belgische grens en overschrijdt deze landsgrens nagenoeg nergens. Als grens aan de noordzijde is gekozen voor het Wilhelminakanaal. Het doel is om in de periode 2021-2025 de soort terug te dringen en zo veel mogelijk te verwijderen. Daarbij willen we over grenzen heen kijken, elkaar informatie en advies geven en ervaringen en kennis delen.

Leerproces

Dit project zal een leerproces zijn ten aanzien van samenwerking bij het bestrijden en/of beheren van plaagsoorten. Na deze ervaring kunnen op andere plekken in Noord-Brabant of Nederlands soort gelijke plaagsoortbestrijdingen georganiseerd worden. Deze samenwerking is nu nog uniek maar het doel is dat samenwerking op het gebied van plaagsoortenbestrijding de standaard wordt.

Japanse Duizendknoop

(Japanse) duizendknopen zijn in Nederland maar ook in de rest van Europa een groot probleem. Denk bijvoorbeeld aan de (water)veiligheid, het aantasten van bouwwerken en de verstoring van de gebiedseigen ecologie. De plant vermeerdert zich zo gemakkelijk waardoor andere plantsoorten geen kans krijgen. Daarbij kan de plant ook schade veroorzaken aan wegen, bestratingen en riolering door de groeikracht van de wortels. Dit is een landelijk probleem.

Meer weten over plaagsoorten bestrijden? Lees hier meer over de Grote waternavel en Japanse Duizendknoop.