Langs alle sloten en beken waar tussen 1 april en 1 oktober water in staat, geldt een teeltvrije zone. Het doel van deze strook is het water in de sloot schoon te houden en de slootkant te beschermen. Wat houdt de teeltvrije zone eigenlijk in, en wat betekent het in de praktijk? Handhaver Jos Bisseling geeft uitleg.

Sloten en beken beschermen met de teeltvrije zone

Om het water en de slootkanten te beschermen, geldt langs de meeste sloten en beken een teeltvrije zone van minimaal 50 cm breed. Dit is een strook waar, behalve gras, geen gewas mag worden verbouwd en die niet mag worden bemest of gespoten. We willen voorkomen dat meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Een teeltvrije zone is van toepassing bij alle sloten en beken waarin tussen 1 april en 1 oktober onder normale omstandigheden water staat. Hoe breed die zone is, is afhankelijk van het gewas dat wordt verbouwd en van de exacte locatie. In de video legt waterschapper Jos Bisseling uit hoe het precies zit met de teeltvrije zone.

Afstand per gewas en locatie

Bent u benieuwd hoe breed de teeltvrije zone is, die u op uw percelen moet aanhouden? Hieronder vindt u per gewas de afstand tot (de insteek van) de slootkant.

Afstanden teeltvrije zone Activiteitenbesluit

 • Aardappelen, uien, wortelen en bollen* 150 cm
 • Boomkwekerijgewassen (neerwaarts) en vaste planten 150 cm
 • Boomkwekerijgewassen (opwaarts en zijwaarts) 500 cm
 • Appel, peer, pit- en steenvruchten (zijwaarts) 450 cm
 • Granen en graszaad 50 cm
 • Overige gewassen 50 cm

Spuit- en mestvrije zone

 • Grasland 50 cm
 • Braakliggend land 50 cm

*wanneer minimaal 90% driftreducerende doppen gebruikt worden, is de teeltvrije zone 100 cm. Met een handmatig aangedreven handgedragen spuit 50 cm.

Locaties met 5 meter zone

Langs een aantal beken in ons gebied geldt bovendien een verplichte teelt-, mest- en spuitvrije zone van 5 meter breed. Dit houdt verband met de Europese Nitraatrichtlijn. Emissiebeperkende maatregelen leiden niet tot een minder brede zone.

In het Dommelgebied geldt een 5-meter zone langs

 • Dommel ten zuiden van Eindhoven
 • Keersop
 • Tongelreep
 • Poppelsche Leij
 • Rovertsche Leij
 • Hoogeindsche Beek
 • Spruitenstroompje
 • Reusel
 • Delen van Nieuwe Leij, Raamsloop, Rosep en (grote) Beerze.

Op www.rvo.nl kunt u de 5-meter zones opzoeken:
Log in via RVO/mijn dossier/perceelregistratie met 5 meterzone.
Of kijk op de grondsoortenkaart LNV. Hierop kunt u inzoomen. De rode lijnen zijn de beken met 5 meter zone.

Controle

Het waterschap controleert in het veld of de regels over de teelt- spuit- en mestvrije zone worden nageleefd. Uiteraard horen de sloottaluds daarbij: die mogen nooit worden bespoten. Als we zien dat het niet helemaal goed is gegaan, nemen we contact op met de eigenaar. Ook met de loonwerker die het werk heeft uitgevoerd. Dan geven we – het liefst in het veld – een uitleg over de situatie. Als toezichthouder op de waterkwaliteit zijn we soms genoodzaakt een boete te geven.

Meer informatie

Toolbox emissiebeperking www.toolboxwater.nl/toolbox
Gewasbeschermingsmiddelen en biocide www.ctgb.nl
Regelgeving op overheid.nl Activiteitenbesluit milieubeheer Artikel 3.79 t/m 3.85

Heeft u een vraag over de teeltvrije zone op uw percelen? Bel dan met het waterschap, tel: 0411 618 618.

Dit artikel komt uit onze agrarische nieuwsbrief Boeren met Water. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan 4 x per jaar automatisch in uw mail, meld u dan hier aan