Water dat vanaf het erf in de sloot terecht komt, kan vervuild zijn door voer, voerresten en mest. In Noord-Brabant werkt ZLTO samen met de waterschappen om veehouders te helpen hun erven zo in te richten dat vervuild water niet kan afspoelen. In 2027 moeten alle erven daar klaar voor zijn, zegt de Europese Kaderrichtlijn Water. Melkveehouder Robert van den Bosch uit Wintelre vertelt over zijn ervaringen. “Als je perssappen en lekwater kunt afvangen, ben je al een heel eind.”