Project gerealiseerd (2021-2022)

Waterschap De Dommel heeft de Reusel en haar omgeving opnieuw ingericht (sep 2021 tot juni 2022). Het gaat om het gebied vanaf Moleneind (noordelijk van natuurgebied De Utrecht) tot aan de Hooghuisweg bij Diessen. Daar waar er voldoende ruimte beschikbaar was, meandert de Reusel weer door het landschap. Stuwen zijn verwijderd of zijn voorzien van een speciale vislift(externe link), zodat de vissen een groter leefgebied hebben. De beek kan nu weer meebewegen met het veranderende klimaat. Zodat tijdens perioden met veel regen óf veel droogte, de schade voor landbouw en natuur minder wordt.

Het project is klaar

Op vrijdagmiddag 10 juni '22 was er een feestelijke opening.
Artikel De Reusel kronkelt voorbij de nieuw brug(externe link)

De Reusel

De Reusel is een beekje dat ontspringt in het zuidwesten van het dorp Reusel. De beek stroomt via Reusel en Lage Mierde door Landgoed De Utrecht. Daarna langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar Moergestel. Zuidelijk van Oisterwijk gaat zij over in de Achterste Stroom. Beken die in de Reusel uitmonden zijn onder andere de Belevensche Loop en de Raamsloop.

Beekbegeleidende natuur

Het projectgebied maakt onderdeel uit van Natuurnetwerk Brabant (NNB). In het provinciale natuurbeheerplan heeft de provincie haar ambitie uitgesproken om in dit gebied een beekbegeleidende natuur te creëren. Langs de beek zijn enkele zones ingericht voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB).  Zo is er op verschillende locaties de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven. Door het afgraven wordt het geheel schraler en komt het lager te liggen zodat het natter wordt. Hierdoor kan vochtig hooiland zich hier ontwikkelen. Er zijn ook 4 poelen gegraven in het projectgebied. Poelen zijn belangrijke stapstenen in de natuur, ze bevorderen de biodiversiteit. Een poel mag best eens droog vallen, maar niet teveel. Daarom moet de poel voldoende groot en diep zijn. Hiervoor wordt onder andere naar de grondwaterstanden in de omgeving gekeken. Dit zorgt ervoor dat een poel er op de ene plek wat anders kan uitzien dan op een andere plek.

Aziatische Duizendknoop verwijderd

Op meerdere plekken langs de Reusel is ook de Aziatische Duizendknoop gesaneerd. Dit is nodig om verdere verspreiding langs de beek en natuur te voorkomen. Deze uitheemse plantensoort woekert, kan bruggen en constructies aantasten en kan wel drie meter hoog worden. Tijdens de werkzaamheden is de grond met daarin de wortels van  deze planten compleet afgegraven. De grond is vervolgens afgevoerd, op een andere locatie gezeefd, en daarna weer terug gebracht. Deze sanering is uitgevoerd om te voorkomen dat de plant opnieuw gaat groeien. Er is afgesproken dat in de nazorgperiode t/m eind 2024 het waterschap deze plekken minimaal vijf keer per groeiseizoen (mei t/m september) blijft controleren. Als er nieuwe jonge scheuten opkomen, zullen deze handmatig worden verwijderd.

Meanders Moleneind

Bij Moleneind kronkelt de Reusel weer door het landschap. Een gedeelte van de (oude) Reusel is gedempt en we hebben een nieuwe meander gegraven. Over de nieuwe meander ligt ook een nieuwe brug. De oude brug met stuw is gesloopt.

Op onderstaande foto is links de nieuwe meander te zien (2022) en rechts de situatie bij Moleneind zoals het er 'vroeger' uitzag (2019)

Net na de uitvoering heeft een buurtbewoner onderstaande dronefoto gemaakt. Hierop zijn de nieuwe kronkels van de Reusel mooi zichtbaar.

Unieke visliften

In aanloop naar een stuwvrije Reusel is er een stuw verwijderd, waardoor het leefgebied van vissen is vergroot. Doordat niet overal in het gebied ruimte was voor nieuwe meanders, zijn er bij drie bestaande stuwen visliften geplaatst. Dit zijn de eerste visliften die in het gebied van Waterschap De Dommel zijn toegepast. Deze vislift is te vergelijken met een wenteltrap onder water, waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. Doordat de vislift stuurbaar is op stroomsnelheid, is deze geschikt voor alle vissoorten. Daarnaast meet de vislift het zuurstofgehalte, de zuurgraad, de temperatuur en de meststoffen in het water. Voor het waterschap is dit waardevolle informatie, zodat zij maatregelen kunnen treffen wanneer dit nodig is. Of vissen deze lift ook gebruiken? Een camera bij een van de visliften zag in een maand tijd al 3500 vissen passeren.

Nieuwe landbouwbrug Zijthorst

In het gloren van de ochtend, is vlakbij Zijthorst, de nieuwe wandelbrug geplaatst. De oude landbouwbrug was van slechte kwaliteit en daarom verwijderd. De nieuwe brug is gemaakt door Van Dal in Diessen, daarna vervoerd en vervolgens over het water getakeld met een grote kraan. Iedereen kan hier de Reusel weer oversteken.

 

Samenwerking

Waterschap De Dommel werkte in dit project samen met de Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Gemeente Hilvarenbeek. Dit project is mede tot stand gekomen door financiële steun van Provincie Noord-Brabant.