Voor een goede waterkwaliteit van de Dommel is het belangrijk dat er regelmatig onderhoud plaatsvindt. Daarom gaan we nu op 3 locaties slib uit de Dommel halen. Vanaf 31 oktober starten de voorbereidende werkzaamheden. Op 7 november start de aannemer met het baggeren van de Dommel. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio december klaar.

Werkzaamheden en locaties baggeren

Per locatie wordt het slib verwijderd. Een graafmachine laadt het slib over op vrachtauto’s. De vrachtwagens voeren het slib af naar een verwerkingsbedrijf. Er vindt ook onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van oorlogsresten in het slib plaats. Als die aanwezig zijn, worden deze apart afgevoerd. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, richten we verschillende zogenaamde overslaglocaties in. We werken voornamelijk op werkdagen tussen 7:00 uur en 18:00 uur. Met uitzondering kan het voorkomen dat er buiten deze dagen en tijden gewerkt wordt.

Locatie 1: Dode Dommelarm ter hoogte van de Oostelijke Randweg
Locatie 2: Ter hoogte van Corridor
Locatie 3: Ter hoogte van Lindendijk

Hinder en overlast

Het baggeren wordt door aannemer Vissers Ploegmakers B.V. gedaan in opdracht van het waterschap. Zij doen hun uiterste best zo min mogelijk overlast te veroorzaken. De voet- en fietsbrug bij de Knoptoren en het wandel- en fietspad tot aan de Oostelijke Randweg wordt tijdelijk afgesloten. Dit is een van de werklocaties. Voor de veiligheid is het verboden dit werkterrein te betreden. Ook rijdt er meer vrachtverkeer rondom de overslaglocaties. Met verkeersborden geven we afsluitingen en/of omleidingen aan.

Wat is baggeren?

Baggeren is het weghalen van slib van de bodem van sloten, beken en rivieren. Slib bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Het slib wordt meegevoerd door de stroming in het water en zakt uiteindelijk naar de bodem. 

Waarom baggeren?

Baggeren is belangrijk om te zorgen dat het water diep genoeg blijft en om de waterkwaliteit goed te houden. Als er veel bagger zit, kan het water minder goed doorstromen. Het maakt het water ondieper en het warmt sneller op. Er zit dan minder zuurstof in het water waardoor vissen kunnen sterven. Ook is er meer kans op botulisme en blauwalg. Bijkomend voordeel van baggeren: we nemen direct ander vuil mee (fietsen, plastic, hout, puin, etc.).

Onderzoek aanwezigheid oorlogsresten

Grote delen van Nederland waren oorlogsgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft zijn sporen achtergelaten in de bodem. Sporen die je nog steeds kunt aantreffen. Dit varieert van een uniformembleem tot geweerkogels. Tijdens het baggeren wordt er ook onderzoek gedaan op de mogelijke aanwezigheid van oorlogsresten. Vissers Ploegmakers B.V. zorgt ervoor dat dat volledig veilig gebeurt en neemt daarvoor maatregelen. Eventuele oorlogsresten worden apart afgevoerd.