Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Waterschap De Dommel, Midpoint Brabant, Provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst en de gemeente Tilburg ondertekenden op woensdag 20 juli de Green Deal. In de Green Deal maakten zij afspraken voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg. De aandacht ligt op de onderwerpen energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. 

Green Deal

Vitaalverenigingen Loven en Kanaalzone zien duurzaam ondernemen als een belangrijk onderwerp voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Zij willen toekomstbestendige bedrijventerreinen worden. Waar het prettig ondernemen is. Daarom slaan ze de handen ineen met alle partners om twee jaar lang aan duurzaamheidsdoelen te werken. Denk aan vergroening van het terrein, waterberging, energie besparen en energie en afvalstromen uitwisselen.

Advies

Tijdens de Green Deal geven adviseurs bedrijven hulp en advies over energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Zij stemmen de adviezen goed af op de wensen van de ondernemer en wat hij nodig heeft. Zo kunnen ze ook echte stappen zetten. Eerst gaan ze in gesprek met de ondernemer. Daarna krijgt hij advies op maat.

Een ondernemer kan ook meedoen aan initiatieven samen met andere ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van warmte om zo het energieverbruik te verminderen. De adviseurs onderzoeken wat de ondernemers nodig hebben en welke kansen er zijn. Hiervoor gaan zij met elkaar in gesprek.

Een duurzamer Tilburg doen we samen

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik binnen de gemeente. Zij hebben dus een belangrijke rol in de energietransitie. De ervaring is dat samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt. Stap voor stap naar een duurzamer Tilburg; dat doen we samen. De Green Deal is daarin de eerste stap.

“Samen willen we concrete stappen zetten richting een klimaatneutrale stad. Daar hebben we iedereen bij nodig; inwoners maar zeker ook ondernemers. Tijdens de Green Deal kijken we met hen naar wat er mogelijk en nodig is voor verduurzaming. Dat is geen vrijblijvend  onderwerp. De omslag naar duurzame energie en klimaatadaptatie is hard nodig. Ook op onze bedrijventerreinen,” zegt Rik Grashoff (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie).

Kick-off

Op 15 september 2022 is de officiële kick-off van de Green Deal voor bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf dat moment kunnen ondernemers de mogelijkheden van de Green Deal gebruiken.