Een meanderende beek houdt meer water vast en fungeert als buffer. Dat helpt tegen effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast. Daarom hebben Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, lokale agrariërs en gemeentes samen het beekdal van de Oude Strijper Aa aangepakt. Het is nu veel beter bestand tegen drogere en nattere periodes.

Beekherstel goed tegen droogte en wateroverlast

Tot 1973 volgde de beek Oude Strijper Aa zijn eigen weg door het landschap. Met de komst van de ruilverkaveling leek het destijds beter om de beek recht te trekken en water zo snel mogelijk uit het gebied af te voeren. Tegenwoordig is het juist belangrijk om water zo lang mogelijk vast te houden om droogte tegen te gaan. “De veranderingen aan het beekdal zijn niet alleen goed tegen droogte, maar helpen ook bij wateroverlast en het herstel van biodiversiteit”, vertelt Marlou Gremmen, omgevingsmanager van Waterschap De Dommel.

Waar de Oude Strijper Aa voorheen een rechte ‘bak’ was met aan beide zijden steile oevers, is dat profiel nu veranderd. De ene oever is steil, maar aan de andere kant is nu een lange flauwe oever. Daardoor ontstaan er kleine stroomgeultjes in de drogere periodes en heeft de beek meer ruimte in nattere periodes. Het fungeert dan als waterbuffer voor piekbuien en de beek treedt minder makkelijk buiten zijn oevers omdat deze meer ruimte heeft voor opslag van water. “Op deze manier brengen we het watersysteem weer in balans,” aldus Gremmen.

Lees het gehele artikel