Tijdens een milieuvlucht constateerden handhavers van Waterschap De Dommel een mogelijk illegale bemesting bij een sloot in Goirle. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat er te dicht op een sloot mest geïnjecteerd was.

De verplichte mestvrije zone, in dit geval minimaal 5 meter vanaf de insteek van de sloot, werd over een afstand van 762 meter overschreden. Tegen de overtreder wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd (meer informatie www.dommel.nl/handhaving ). De overtreding kan voor de agrariër ook leiden tot korting op de inkomenssteun vanuit Brussel.

Het waterschap blijft controleren op bemestingen nabij oppervlaktewateren binnen de teeltvrije zone. Alles over teeltvrije zones