Door de droogte controleerden toezichthouders van Waterschap De Dommel afgelopen maand extra op beregeningen. Tijdens een controle in Eersel zagen zij een illegale onttrekking van grondwater. 

De gebruiker van het perceel grasland ging er vanuit dat er een vergunning was voor de grondwaterput. Dit bleek niet zo te zijn.

Door de aanhoudende droogte treedt het waterschap streng op tegen dit soort overtredingen. Er wordt daarom een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (zie www.dommel.nl/handhaving).
De beregening werd beëindigd. Het waterschap blijft de komende tijd verscherpte controles uitvoeren.