Op 13 juli 2022 rond 12.30 uur werd door een handhaver van het waterschap een grondwaterberegening op grasland geconstateerd. Er is weliswaar een vergunning hiervoor afgegeven maar daar is specifiek een beperking in opgenomen dat in juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur niet beregend mag worden. Zeker gelet op de lage grondwaterstanden wordt hier streng op gecontroleerd.

De beregening is beëindigd en er wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (zie www.dommel.nl/handhaving).
Gelet op de verdroging zal het waterschap de komende tijd controles blijven uitvoeren en veelal direct handhavend optreden (volgens de Landelijke Handhavingsstrategie).