Op een landbouwperceel in Hoogeloon is een grondwaterput geslagen voor beregening. Dit gebeurde illegaal. De put ligt namelijk in beschermd gebied waar al jaren geen nieuwe putten mogen worden gelsagen. Waterschap De Dommel geeft hiervoor geen vergunning af en controleert streng op overtredingen.

Daarom krijgt de eigenaar van het perceel, een agrarisch ondernemer uit Vessem, een bestuurlijke strafbeschikking (meer info vindt u bij handhaving). De illegale put moet door de ondernemer worden afgedicht.

De overtreder kan ook gekort worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het waterschap blijft de komende tijd controles uitvoeren en hier streng optreden (volgens de Landelijke Handhavingsstrategie).