Beregenen en onttrekken van water mag niet overal en onbeperkt. Daarom zijn er regels voor het gebruik van oppervlaktewater en voor grondwater. Waterschap De Dommel kreeg een melding van een mogelijk illegale beregening uit oppervlaktewater waarvoor een permanent onttrekkingsverbod geldt.

Onderzoek ter plaatse bevestigde dat; het water werd gebruikt om een perceel uien te beregenen.
Waterschap De Dommel treedt streng op tegen dit soort overtredingen. Daarom wordt er een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (zie www.dommel.nl/handhaving). De beregening is  beëindigd. Waterschap De Dommel blijft de komende tijd verscherpte controles uitvoeren.

Meer info: www.dommel.nl/onttrekkingsverbod