Om flexibeler te mogen beregenen moet een agrarische ondernemer eerst één of meerdere waterconserverende / -besparende maatregelen treffen. Het vereiste aantal maatregelen is afhankelijk van de omvang en locatie van het bedrijf. Maar het type maatregel kan de ondernemer zelf kiezen. Daarin wordt ook ruimte voor nieuwe ideeën geboden. In het 'model bedrijfswaterplan' wordt dit toegelicht.