Tijdens een milieuvlucht eind maart ontdekten we verkleuring van slootkanten. We hebben dit onderzocht. Het bleek dat deze slootkanten over een lengte van ongeveer 547 meter bespoten waren. Dit is niet toegestaan.

Er gelden regels. Die kunt u terugvinden op www.ctgb.nl en Alles over teeltvrije zones.
Deze overtreding is ernstig, want hierdoor wordt de waterkwaliteit slechter. Daarom maken we een boeterapport op. De grondgebruiker kan ook gekort worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. We blijven de komende tijd controles uitvoeren.