Elk jaar rond deze tijd controleert het waterschap extra op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In Valkenswaard en Schijndel vonden we verboden bespuitingen. Dit gebeurde bij slootkanten over een lengte van 190 en 250 meter. We hebben regels om de kwaliteit van het water te beschermen. Die vindt u terug op www.ctgb.nl  en  Alles over teeltvrije zones.

Deze overtreding is heel ernstig. De kwaliteit van het water wordt hierdoor veel slechter. Daarom maken we een rapport van bevindingen op. De grondgebruiker kan hierdoor ook nog minder subsidie krijgen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Het waterschap blijft controles uitvoeren en treedt hier streng tegen op. Dit alles volgens de Landelijke Handhavingsstrategie.