Bewuster omgaan met water

Waterschap De Dommel werkt aan schoon en voldoende water en beschermt tegen wateroverlast. Maar dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met inwoners, (agrarische) bedrijven, natuurorganisaties en andere overheden. Ook u kunt hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen in uw eigen tuin, zodat het grondwater wordt aangevuld. Wat u allemaal kunt doen om bewuster om te gaan met water vindt u in onze Waterschijf van vijf.

Waterschijf van vijf

Hoe ga ik om met water in de tuin? Kan ik water besparen tijdens het wassen? Wat mag er wel en niet in het toilet? De Waterschijf van vijf staat boordevol weetjes en tips om bewuster om te gaan met water. Bij de Waterschijf versterken de ‘partjes’ elkaar. Bent u bewust bezig in elke categorie, dan werkt u bewust aan verduurzaming.

Weetjes en tips om bewuster om te gaan met water