• Bezwaar tegen een bestuursbesluit

    Wanneer u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken. Als de mogelijkheid er is, staat dat vermeld bij de bekendmaking van het besluit.
  • Bezwaar tegen de belastingaanslag

    Het kan voorkomen dat uw aanslag niet terecht is. Uw pand wordt bijvoorbeeld een tijd niet gebruikt of u loost niet op een riolering of sloot. In zulke gevallen kunt u bezwaar indienen.