• Bezwaar tegen een bestuursbesluit

    Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u in veel gevallen bezwaar maken. In de bekendmaking van het besluit staat of dat mogelijk is.

  • Bezwaar tegen de belastingaanslag

    U kunt bezwaar maken als uw aanslag niet klopt. Uw pand wordt bijvoorbeeld een tijd niet gebruikt of u loost niet op een riolering of sloot.