Momenteel ligt er nog geen projectplan voor herinrichting beekdal De Tongelreep. Wij hebben al onze ambities op kaart gezet. Daarop staan maatregelen die in onze ogen genomen moeten worden om alle doelen in het gebied te kunnen realiseren. We zijn heel benieuwd naar de reacties hierop. We organiseren daarom een bijeenkomst op dinsdag 1 oktober 2019.