Momenteel ligt er nog geen projectplan voor herinrichting beekdal De Tongelreep. Wij hebben al onze ambities op kaart gezet. Daarop staan maatregelen die in onze ogen genomen moeten worden om alle doelen in het gebied te kunnen realiseren. We zijn heel benieuwd naar de reacties hierop. We organiseren daarom een bijeenkomst op dinsdag 1 oktober 2019.

Tijdstip:    19.30 tot 21.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Locatie:    De Taamvenhoeve
, Maastrichterweg 156, 5556 VA Valkenswaard

U bent van harte welkom. Met het oog op de catering vinden wij het fijn als u even laat weten of u komt. Aanmelden voor deze informatieavond kan via projecttongelreep@dommel.nl

Opzet avond
Op deze bijeenkomst praten we u graag bij over de stappen die we voor dit project hebben gezet sinds de vorige bijeenkomst in maart van dit jaar. We bespreken de stand van zaken op dit moment en wat er de komende tijd nog gaat gebeuren. We starten deze avond met een korte plenaire presentatie. Daarna laten wij op verschillende tafels aan de hand van kaartmateriaal zien hoe we denken dat we het beekdal het beste kunnen inrichten. U kunt dan aan deze tafels vragen stellen en/of suggesties indienen.

Verhinderd maar toch meepraten of op de hoogte blijven?
Kunt u deze avond niet, maar wilt u graag nog uw reactie geven op de kaarten? Dan kunt u tot 14 oktober 2019 via ons interactief platform uw reactie digitaal geven! Bent u op 1 oktober verhinderd en blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond de projecten? U vindt na 1 oktober op het platform en onze website de gegeven presentatie en de laatste informatie. U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.