Overheden, onderwijs, ondernemers, media & cultuur en burgers – samen werken we aan kleinschalige, levensvatbare proeftuinen die een einde maken aan verspilling en afval in de waterkringloop.

Grasveld, met bomen erop en huizen op de achtergrond

Binnen de proeftuinen van Biopolus werken we aan nieuwe manieren om schoon water te produceren, waarbij alle waterstromen ín het gebied blijven. Geen afvalwater afvoeren dus, maar ter plaatse zuiveren én hergebruiken. Het is een uitgangspunt dat perfect aansluit bij de principes van sociale innovatie en de circulaire economie; een nieuwe stroming die de wereld kan veranderen. De huidige economie leidt tot verspilling en afval – dat is niet meer houdbaar.

Wij werken niet alleen samen met de 3 O’s, overheid, onderwijs en ondernemers. We betrekken ook media & cultuur en burgers bij onze plannen. Samen zoeken we naar manieren om de kringloop van het water te sluiten – oplossingen waar ook écht behoefte aan is. Er zijn allerlei mogelijkheden. Afvalstoffen omzetten in grondstoffen en er een afnemer in het gebied voor vinden, verticale landbouw en natuur creëren in stedelijk gebied, een botanische tuin waarvan de wortels het water zuiveren.

Onze ambities zijn enorm, dat beseffen we. Juist daarom kiezen we voor proeftuinen met een levensvatbaar verdienmodel. Het lukt alleen als we lange tijd kunnen blijven door ontwikkelen. Hoe meer we dit soort innovaties realiseren, hoe groter de kans is dat de wereld echt verandert.

Voordelen:

  • Open innovatie die beantwoordt aan vrijwel alle doelen van het waterschap;
  • Inzicht in nieuwe vormen van waterzuivering, centraal en decentraal;
  • Afvalstoffen worden waardevolle grondstoffen;
  • Sluiting van kringlopen door duurzame, levensvatbare oplossingen.

Meer weten over deze innovatie?

Neem dan contact op met István Koller, accountmanager innovaties bij Waterschap De Dommel, tel: (0411) 618 378 of e-mail: ikoller@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?