Geen overtredingen tijdens controle buiten kantoortijden

In de regio’s Beerze-Reusel en Beneden-Dommel hebben toezichthouders van Waterschap De Dommel op zaterdag 14 mei controles uitgevoerd op beregeningen met grondwater en oppervlaktewater. Tijdens de controles zagen we geen overtredingen. Dat is goed nieuws, maar de controles stoppen niet. Door de aanhoudende droogte voeren we ook de komende tijd nog controles uit.

Waterschap De Dommel controleerde of boeren:

  • een vergunning hadden voor de beregeningsputten of onttrekkingen
  • zich hielden aan het onttrekkingsverbod/voorjaarsverbod voor graslandberegening en de onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater.

In totaal controleerden de toezichthouders 21 beregeningen van grasland en 10 van akkerland. Tijdens deze controles zagen we geen overtredingen.Ook werd er nergens water opgepompt uit beken en sloten.  En dat is goed nieuws.
Door de aanhoudende droogte blijft Waterschap De Dommel de komende tijd wel controleren.

Info over actuele verboden

Op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod staan altijd de actuele onttrekkingsverboden met een actuele kaart(externe link). Ook de app Perceelwijzer geeft daarover informatie.