De Japanse methode Bokashi is een manier om maaisel, onder andere uit sloten, om te zetten in een schone en effectieve bodemverbeteraar. Belangrijk voor zowel de gewassen, op korte en lange termijn, als voor een goede waterhuishouding. Samen met boeren en loonwerkers onderzoekt het waterschap de mogelijkheden voor deze bodemverbeteraar. Loonwerker Martijn Mulders uit Haaren en waterschapsadviseur Maarten van Schijndel vertellen meer over de proef.

Bokashi is Japans voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. “We kuilen het maaisel in zodat het gaat fermenteren. Een heel mooie manier om maaisel om te zetten in een effectieve bodemverbeteraar. Dit is voor de schrale grond van onze klanten wel welkom”, vertelt Martijn Mulders. Mulders is planner bij het familiebedrijf en betrokken bij de Bokashi proef van Waterschap De Dommel. In het kader van ‘de Kleine Kringloop’ brengt het loonbedrijf maaisel van het waterschap naar lokale boeren. Voor deze proef worden komend seizoen verschillende Bokashi-kuilen en percelen gevolgd om de resultaten in de praktijk in beeld te brengen.

Bron van ervaring

Mulders BV heeft inmiddels de nodige ervaring en kennis opgedaan. Van het aanleggen van de Bokashi kuil tot het verstrooien van het eindproduct. “Dit is voor ons erg belangrijk”, vertelt Maarten van Schijndel, adviseur watersysteem bij Waterschap De Dommel. “Wij kunnen alleen het maaisel leveren. Boeren moeten zelf aan de slag met Bokashi. We zoeken daarom graag de samenwerking op met een professionele loonwerker om het proces te begeleiden en de schakel te zijn tussen de agrarisch ondernemer en het waterschap.”

Van bermmaaisel tot voedingsbron

Mulders ziet in Bokashi kansen voor agrarisch ondernemers en hun bodem. “Maar het is voor de Nederlandse landbouw redelijk nieuw. Niet elke hoop maaisel is Bokashi, als de fermentatie niet goed gaat kan het maaisel gaan rotten en blijven onkruidzaden kiemkrachtig. Een goed fermentatieproces is dus heel belangrijk”, vertelt Mulders. “Vooral het maken van een kuil komt vrij precies. We voegen speciale micro-organismen en mineralen toe aan het maaisel en sluiten de kuil zuurstofdicht af. Daardoor fermenteren de organische materialen in ongeveer 10 tot 12 weken tot Bokashi. Dan is het klaar om over het land uit te rijden als voedingsstof voor de bodem en het bodemleven.” Vaak wordt Bokashi vergeleken met compost, maar die vergelijking is niet terecht, legt Mulders uit. “Het is gewoon een ander product. Bokashi stimuleert het bodemleven meer, maar is in tegenstelling tot compost niet geschikt om direct voor het inzaaien te verspreiden. Het moet eerst omgezet worden in de bodem.”

Meerwaarde van Bokashi

Het grootste voordeel van Bokashi ten opzichte van onbewerkt maaisel is de meerwaarde voor de bodem. Van Schijndel: “Bokashi kan gezien worden als organische meststof die het bodemleven voedt en de bodemstructuur en het organische stof gehalte verbetert. Op de langere termijn hopen we dat daardoor de waterhuishouding verbetert en er minder (kunst)mest en gewasbescherming nodig is. Komend seizoen hopen we weer meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van Bokashi.”

Heeft u vragen over Bokashi of over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Maarten van Schijndel, adviseur watersysteem bij Waterschap De Dommel, tel: (0411) 618 537 of e-mail: mvschijndel@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?