“Een betere vochthuishouding, minder last van onkruid en plagen en daardoor minder gebruik van chemische middelen, en sterke en gezonde planten als resultaat.” Boomkweker Mark van Gompel uit Bergeijk vertelt wat het project ‘Bodem en Water de Kempen’ hem heeft opgeleverd. Eind september was de afsluiting van het driejarige project. “Investeren in bodemkwaliteit loont”, concludeert Van Gompel.

aanmelden nieuwsbrief

Intensieve grondbewerking en minder aandacht voor bodemleven en -structuur eisen hun tol voor de bodem. Veel percelen in de boomteelt in de Kempen hadden daardoor een tegenvallende bodemkwaliteit en te weinig waterbergend vermogen. In het driejarige project ‘Bodem en water de Kempen’ gingen boomkwekers en plantenkwekers aan de slag met het verbeteren van het bodemleven en de bodemstructuur, het verhogen van het organische stofgehalte en het weerbaarder maken van het gewas. Dit werd ingevuld met een combinatie van veldbijeenkomsten, praktijkproeven en individuele teeltbegeleiding. Het project werd ondersteund door Waterschap De Dommel en begeleid door Hans Smeets, van Smeets Agro Consultancy en Esther Hessel, van Hessel Marketing & Communicatie.

Organische stof en mulchen

Boomkweker Mark van Gompel kweekt coniferen, haagconiferen, taxus, hulst, laurier in de vollegrond op ongeveer 25 hectare pachtgrond in Bergeijk. “Ik was al langer bezig met de bodem. Tijdens de wateroverlast een paar jaar geleden zag ik dat bij zware regenval het water niet snel genoeg in de grond kon trekken. Op een aantal percelen had ik daardoor waterschade. Ik was dan ook al bezig met de bodem voordat dit project begon”, vertelt Van Gompel. “Door strengere regelgeving op het gebied van chemische gewasbescherming, moest ik ook op zoek naar een andere onkruidbestrijdingsmethode. Hans Smeets raadde me toen aan mee te doen aan dit project.” Naar aanleiding van het project is Van Gompel organische stof gaan toevoegen aan de bodem. Hij bouwde zelf een mulchmachine om deze mulchlaag gemakkelijk aan te brengen. “Ik zie dat het mulchen werkt. De grond wordt losser en houdt gemakkelijker water vast, er is meer bodemleven en minder druk van plagen en onkruid.”

Investeren in de bodem loont

Ook het financiële plaatje speelde een rol voor Van Gompel bij het gezond krijgen van de bodem. “Aankoop van compost loopt snel in de papieren. Daarom ben ik blij dat ik het versnipperde bladafval en groenafval van de gemeente kan gebruiken. Ik zie ook de voordelen van het aanbrengen van mineralen zoals gesteentemeel, maar ook hier vind ik het wel belangrijk dat het qua kosten uit kan. Uiteindelijk moet ik mijn planten tegen een concurrerende prijs kunnen verkopen. Investeren in de bodem loont ook in dat opzicht: ik heb de laatste tijd van verschillende afnemers gehoord dat ze graag mijn planten kopen om hun weerbaarheid en goede kluitgezondheid.”

Kennis delen en uitwisselen

Van Gompel was één van de ongeveer twintig telers die deelnamen aan het project. Tijdens bijeenkomsten, zowel in de kantine als in het veld, keken ze naar de mogelijkheden van verschillende methodes om de bodem in conditie te houden. Daarbij ging het over de impact van organische stof op de bodem en op de waterhuishouding, maar ook de mogelijkheden van compost, bodemverbeteraars, mineralen en bloemstroken om de biodiversiteit onder- én bovengronds te verbeteren. “Het is goed om telers met elkaar in contact te brengen”, vertelt adviseur Hans Smeets. “De problematiek die ze ervaren is vaak hetzelfde en dan is het heel waardevol om kennis te delen. Mark van Gompel past het mulchen nu al een aantal jaren toe. Hij is een van de voorlopers en je ziet ook al de effecten van het mulchen op de kwaliteit en weerbaarheid van de planten. Door de hogere biodiversiteit in de bodem en meer natuurlijke vijanden, had hij bijvoorbeeld minder last van de veel voorkomende taxuskever.”

Bodem en kennis levend houden

Op donderdag 24 september werd het project afgesloten met een veldbijeenkomst bij een van de deelnemers, waar de resultaten werden gepresenteerd. “Je moet de de bodem zien als een levend organisme waar je in moet blijven investeren. Zo is het ook met de kennis over de bodem, die blijft ook in ontwikkeling. De kans is groot dat we eerdaags een nieuw project met cursusaanbod starten”, vertelt Smeets. Meer weten over dit project of interesse in het nieuwe cursusaanbod? Neem dan contact op met Hans Smeets via info@smeetsagroconsultancy.nl of met Esther Hessel via e.hessel@hesselmarketing.nl

Mis geen nieuws voor agrariërs

Dit artikel verscheen in onze nieuwsbrief Boeren met water. Wilt u meer weten over wat er speelt op agrarisch gebied bij De Dommel, geen nieuws missen of ontdekken wat andere agrariërs in ons gebied doen?

Dat kan! 4 keer per jaar sturen we al meer dan 900 agrariërs deze nieuwsbrief.

Via deze onderstaande knop kunt u zich inschrijven en blijft u op de hoogte van nieuws in ons agrarisch gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.